Preskočiť na obsah

Košík

Váš košík je prázdny

POSKYTUJEME VÁM 15% ZĽAVU NAVYŠE

Opíšte, čo vaši zákazníci dostanú, keď sa prihlásia na odber vášho informačného bulletinu.

Ochrana osobných údajov

O osobných údajoch
V spoločnosti Kugy je pre nás veľmi dôležité, aby boli vaše osobné údaje spracované bezpečným spôsobom. Dodržiavame všetky zákony a predpisy, ktoré sa vzťahujú na ochranu osobných údajov. Tieto zásady vám okrem iného pomôžu pochopiť, aké údaje zhromažďujeme, ako ich používame a aké sú vaše práva. S otázkami alebo obavami týkajúcimi sa toho, ako nakladáme s vašimi údajmi, sa môžete kedykoľvek obrátiť na náš tím služieb zákazníkom. Kontaktujte nás na adrese support@kugy.eu a my sa vám ozveme ohľadom vašej požiadavky. Viac informácií o tejto problematike nájdete v časti "Vaše práva".

Kto je zodpovedný za vaše osobné údaje?
Za spracovanie vašich osobných údajov je zodpovedná spoločnosť Kugy d.o.o, Zabreznica 53D, 4274 Žirovnica, Slovinsko. Ak chcete kontaktovať tím spoločnosti Kugy, jeho kontaktné údaje nájdete tu.
___________________________________________
Prehľad zásad ochrany osobných údajov
Tieto zásady ochrany osobných údajov sa na vás vzťahujú bez ohľadu na to, či navštívite našu webovú lokalitu s cieľom uskutočniť nákup, prezerať si naše ponuky alebo máte záujem o náš newsletter. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa preto vzťahujú na všetky spracovania osobných údajov - bez ohľadu na to, či nás kontaktujete prostredníctvom našej webovej stránky, telefonicky alebo prostredníctvom našich kanálov sociálnych médií.

Nižšie uvádzame zhrnutie toho, čo obsahujú tieto zásady ochrany osobných údajov:

 •  Čo sú to osobné údaje?
 •  Aké osobné údaje spracúvame?
 •  Komu môžeme poskytnúť vaše údaje?
 •  Vaše práva
 •  Ako spoločnosť Kugy chráni vaše osobné údaje?

________________________________________

Čo sú to osobné údaje?
Bez ohľadu na to, ako nás kontaktujete (cez web, telefón alebo iné kanály), zhromažďujeme o vás informácie, ktoré sa nazývajú osobné údaje. Veľkú časť osobných údajov, ktoré spracúvame, vytvárate vy, keď s nami komunikujete alebo využívate naše služby.


Osobné údaje znamenajú akékoľvek informácie, ktoré možno použiť na identifikáciu osôb. Osobné údaje možno na tento účel použiť buď priamo, alebo v kombinácii s inými informáciami. To znamená, že všetky informácie, ktoré nemožno použiť na vašu identifikáciu, by sa mali považovať za neosobné údaje, označované aj ako anonymné informácie. Ak sa takéto anonymné informácie skombinujú s vašimi osobnými údajmi, budú sa považovať za osobné údaje.

V zásade platí nasledovné: Môžete odmietnuť poskytnúť určité osobné údaje, keď vás o to požiadame. Môžete ovplyvniť, aké informácie nám chcete poskytnúť, ale môže to sťažiť alebo obmedziť služby, ktoré poskytujeme. Napríklad vám nemôžeme doručiť tovar bez dodacej adresy.

Vaše údaje spracúvame len v súlade s účelmi opísanými v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

___________________________________________

Aké osobné údaje spracúvame?


Aby sme mohli spracovať vaše objednávky, nákupy a recenzie, potrebujeme o vás spracovať nasledujúce údaje:

 • Názov
 • Adresa
 • Platobné informácie a história platieb
 • Informácie o vašej objednávke (napr. číslo objednávky, produkt a dodacia adresa)

Robíme to na právnom základe plnenia kúpnej zmluvy; bez týchto informácií nemôžeme plniť našu zmluvu s vami. Tieto informácie uchovávame 36 mesiacov po dodaní a zaplatení, aby sme vám mohli pomôcť pri prípadných reklamáciách a záručných záležitostiach.

Aby sme mohli dodržiavať zákony a predpisy, ktoré sa na nás vzťahujú, musíme o vás spracúvať nasledujúce informácie:

 • Meno a priezvisko
 • Adresa
 • Platobné informácie a história platieb
 • Informácie o vašej objednávke (napr. číslo objednávky, produkt a adresa dodania)


Robíme to na základe zákonnej povinnosti, čo znamená, že s údajmi musíme zaobchádzať v súlade so zákonmi, ktoré sa na nás vzťahujú. Príkladom je zákon o účtovníctve, a preto tieto informácie uchovávame s obmedzeným prístupom 7 rokov + aktuálny rok.

Aby sme vám mohli poskytnúť služby,potrebujeme o vás spracovať nasledujúce informácie:

 • Meno a priezvisko
 • Telefónne číslo a/alebo e-mail
 • Číslo sociálneho poistenia (pre určité možnosti platby)
 • Informácie o platbách a histórii platieb
 • Informácie o vašej objednávke (napr. číslo objednávky, produkt, dodacia adresa a faktúra)
 • Informácie, ktoré poskytujete pri komunikácii s nami

Robíme to na právnom základe, že spracovanie je nevyhnutné na uspokojenie nášho oprávneného záujmu, aby sme mohli odpovedať na vaše otázky. Tieto informácie uchovávame 36 mesiacov, aby sme mohli riešiť problémy so zákazníckym servisom, ale aj aby sme mohli riešiť prípadné reklamácie.

Aby sme vám mohli prostredníctvom našich partnerov ponúknuť naše produkty a ďalšie ponuky na našich webových stránkach, spracúvame o vás nasledujúce informácie:

 • Údaje zhromaždené na webovej lokalite a zo súborov cookie, ako sú produkty, na ktoré ste klikli, a stránky, ktoré ste navštívili, viac informácií nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie.
 • Číslo objednávky
 • E-mailom
 • Telefónne číslo
 • Metadáta, ktoré ste poskytli, napríklad pohlavie a záujmy

Robíme to na právnom základe, že spracovanie je nevyhnutné na uspokojenie nášho oprávneného záujmu ponúkať vám naše produkty až do 36 mesiacov po vašej poslednej aktivite na našej webovej stránke. Na tento účel využívame predovšetkým reklamné služby a partnerov, ktorých nájdete nižšie. Viac informácií o spracovaní prostredníctvom týchto kanálov si môžete prečítať aj na nasledujúcich odkazoch:

Apptus Technologies AB: https://www.apptus.com/integrity-policy/
Apptus sa používa na to, aby sme vám poskytli čo najlepší a najrelevantnejší zážitok na našej stránke, napríklad prostredníctvom rozšírených možností vyhľadávania a personalizovaných odporúčaní produktov.

Google a YouTube: https://policies.google.com/privacy/partners
Naša webová stránka využíva remarketing so službou Google Adwords prostredníctvom poskytovateľa Google Inc. To umožňuje zobrazovať vám personalizované reklamy na iných webových stránkach a prostredníctvom vyhľadávania Google na základe vášho predchádzajúceho správania na našej webovej stránke. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako sa so súbormi cookie zaobchádza, prečítajte si naše zásady používania súborov cookie . Tieto personalizované reklamné preferencie môžete odmietnuť na adrese: https://adssettings.google.com/.

Facebook: https://www.facebook.com/ads/about/?entry_product=ad_preferences

Instagram: https://help.instagram.com/1415228085373580

Snapchat: https://support.snapchat.com/en-GB/article/advertising-preferences

TikTok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=cs

Môžete si tiež prečítať, ako zaobchádzame so súbormi cookie.

Aby sme vám mohli posielať newslettery a rôzne ponuky prostredníctvom SMS, e-mailu alebo iných kanálov priameho marketingu, organizovať zákaznícke prieskumy, získavať spätnú väzbu a riešiť otázky na našom zákazníckom fóre, potrebujeme o vás spracovať tieto informácie: - meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mail, - údaje získané zo súborov cookie, napríklad na ktoré produkty ste klikli a ktoré stránky ste navštívili. Viac informácií nájdete v našich zásadách používania súborov cookie - Informácie, ktoré ste sami poskytli (napr. pohlavie, preferencie atď.).
Robíme to len vtedy, keď sme získali váš súhlas v súvislosti s vaším poskytnutím informácií. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať alebo zmeniť. Ak chcete svoj súhlas odvolať alebo upraviť, kontaktujte zákaznícky servis. Robíme to na právnom základe, že spracovanie je nevyhnutné na uspokojenie nášho oprávneného záujmu ponúkať vám naše produkty, a to až 36 mesiacov po vašej poslednej aktivite. ___________________________________________

Komu môžeme poskytnúť vaše informácie?
Niekedy zdieľame informácie, vrátane osobných údajov, s určitými príjemcami, aby sme mohli vykonať vyššie uvedené spracovanie. Keď dodávatelia a partneri tretích strán spracúvajú údaje v našom mene, uzatvárame dohody o ochrane údajov, aby sme zabezpečili, že aj tieto strany spracúvajú vaše osobné údaje v súlade so zákonnými požiadavkami. Vaše údaje nikdy nikomu nepredávame bez vášho súhlasu.

Poskytovatelia služieb
Na splnenie účelu nášho spracovania vašich osobných údajov zdieľame vaše osobné údaje so spoločnosťami, ktoré nám poskytujú služby, napríklad na zabezpečenie odoslania a doručenia vášho tovaru alebo na poskytovanie určitých systémov. Tieto spoločnosti môžu spracúvať vaše osobné údaje len v súlade s našimi konkrétnymi pokynmi a nesmú vaše údaje použiť na nič iné.

Poskytovatelia platobných služieb
Na správu platieb prostredníctvom Webovej lokality využívame rôznych poskytovateľov platobných služieb. Poskytovateľ platobných služieb je zodpovedný za osobné údaje pre svoje vlastné spracovanie vašich osobných údajov a má na to osobitné podmienky. Informácie o ich podmienkach a zaobchádzaní s vašimi osobnými údajmi vám poskytneme, keď si vyberiete spôsob platby, ktorý chcete na Stránke použiť.

Partneri
S cieľom kompenzovať našim partnerom návštevnosť, ktorú nám generujú prostredníctvom svojich kanálov, zdieľame s našimi partnermi informácie, ako je počet objednávok a nákupná cena. Tieto informácie sa zdieľajú len na tento účel a nepredávajú sa ani ďalej neposkytujú

Ostatní príjemcovia
Vaše osobné údaje môžeme odovzdať iným príjemcom, napríklad úradom, ak to vyžaduje zákon. Ak sa celá naša spoločnosť alebo jej časť predá alebo zlúči s inou spoločnosťou, vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté našim poradcom, potenciálnym kupujúcim a ich poradcom a prenesené novým vlastníkom spoločnosti.

Prenosy mimo EÚ
Vaše osobné údaje môžeme preniesť iným príjemcom mimo EÚ. Pri týchto prenosoch sú vždy zavedené vhodné mechanizmy prenosu a bezpečnostné opatrenia.

Vaše práva
Podľa európskeho nariadenia o ochrane údajov (GDPR) máte v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov nasledujúce práva:

Právo na prístup
Máte právo vedieť, aké osobné údaje od vás používame, a to prostredníctvom tzv. výpisu z registra. Ak chcete získať úplný výpis z registra, môžete sa obrátiť na náš zákaznícky servis, ktorý vám pomôže.

Právo na opravu
Chceme zabezpečiť, aby vaše osobné údaje boli správne a aktuálne, a máte tiež právo na opravu nesprávnych údajov o vás. Ak sa zmenia informácie, ktoré ste nám poskytli, napríklad ak zmeníte svoju e-mailovú adresu, meno alebo platobné údaje, kontaktujte nás zákaznícky servis .

Právo na odvolanie súhlasu a právo na obmedzenie spracovania
Máte právo namietať proti určitému spracovaniu, napríklad na účely súvisiace s priamym marketingom a distribúciou informačných bulletinov.

Právo byť zabudnutý
Za určitých okolností máte právo na vymazanie svojich osobných údajov.

To však neplatí, ak sme napríklad zo zákona povinní uchovávať informácie alebo s nimi inak nakladať, alebo ak sú tieto informácie potrebné na plnenie zmluvy s vami.

Aby sme boli transparentní v tom, ako spracúvame vaše osobné údaje (okrem týchto zásad), musíme poskytnúť informácie v súvislosti so zhromažďovaním týchto údajov. Uvádzame, aké údaje spracúvame, právny základ spracúvania a ako dlho sa predpokladá, že tieto údaje budú spracúvané. Okrem toho sú na našej webovej stránke vždy zverejnené aktuálne informácie o spracúvaní osobných údajov.
___________________________________________

Ako spoločnosť Kugy chráni vaše osobné údaje?
Prijímame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred zničením, stratou a tiež pred prenosom vašich údajov neoprávneným osobám. Naším cieľom je neustále zlepšovať naše bezpečnostné opatrenia.

___________________________________________

Zmeny v zásadách ochrany osobných údajov
Keďže v spoločnosti Kugy neustále vyvíjame našu webovú stránku a používateľské prostredie, tieto zásady ochrany osobných údajov môžu podliehať potrebným zmenám. Najnovšia verzia je vždy k dispozícii na našej webovej lokalite.
___________________________________________

Kontaktujte nás
Ak máte akékoľvek otázky o tom, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi, môžete nás vždy kontaktovať prostredníctvom zákazníckeho servisu alebo nášho kontaktného formulára. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa GDPR, môžete nás kontaktovať aj na adrese support@kugy.eu. Ak nie ste spokojní s odpoveďou, ktorú ste od nás dostali, alebo s tým, ako nakladáme s vašimi údajmi, máte právo podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán.
___________________________________________

Súbory cookie
Viac informácií o súboroch cookie nájdete v našich zásadách používania súborov cookie.